قالب وردپرس درنا توس
خانه / کلش رویال / کارت ها / بهترین و بد ترین کارت های کلش رویال در حال حاضر به ترتیب

بهترین و بد ترین کارت های کلش رویال در حال حاضر به ترتیب

سلام خدمت شما کاربران عزیز امروز تصمیم گرفتیم بهترین و بد ترین کارت های کلش رویال

رو به ترتیب براتون به نمایش بگذاریم امیدوارم به درد تون بخوره

در ۲۸ شهریور ۹۶ با بهترین و بد ترین کارت های کلش رویال با شما هستیم

کارت
درصد پیروزی
استفاده
۵۳٫۳ ٪

-۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۳۸٫۰ ٪

-۰٫۶٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۳ ٪

-۰٫۰۱٪
Sep 13Sep 17
۳۶٫۰ ٪

+ ۰٫۳۴٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۴ ٪

+ ۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۳۴٫۸ ٪

-۰٫۷۵٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۱ ٪

-۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۲۸٫۰ ٪

+ ۰٫۸٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۰ ٪

+ ۰٫۱۹٪
Sep 13Sep 17
۲۵٫۶ ٪

-۰٫۷۸٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۵ ٪

-۰٫۱۸٪
Sep 13Sep 17
۲۴٫۵ ٪

+ ۰٫۸۹٪
Sep 13Sep 17
۵۴٫۴ ٪

-۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۲۲٫۹ ٪

+ ۰٫۱۴٪
Sep 13Sep 17
۵۵٫۱ ٪

+ ۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۲۲٫۶ ٪

+ ۰٫۵۳٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۵ ٪

-۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۲۲٫۶ ٪

-۰٫۹۹٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۴ ٪

-۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۲۲٫۲ ٪

-۰٫۶۶٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۲ ٪

+ ۰٫۰۱٪
Sep 13Sep 17
۲۱٫۸ ٪

-۱٫۱۶٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۸ ٪

+ ۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۱۸٫۸ ٪

-۰٫۵۵٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۲ ٪

-۰٫۳۷٪
Sep 13Sep 17
۱۸٫۸ ٪

+ ۰٫۵۵٪
Sep 13Sep 17
۵۴٫۲ ٪

-۰٫۰۳٪
Sep 13Sep 17
۱۸٫۵ ٪

+ ۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۱ ٪

-۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۱۵٫۱ ٪

+ ۰٫۶۷٪
Sep 13Sep 17
۵۰٫۵ ٪

-۰٫۲۳٪
Sep 13Sep 17
۱۴٫۸ ٪

+ ۰٫۳۸٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۸ ٪

-۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۱۳٫۲ ٪

+ ۰٫۱۶٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۲ ٪

-۰٫۲۹٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۹ ٪

+ ۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۱ ٪

-۰٫۲۸٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۸ ٪

+ ۰٫۳۸٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۲ ٪

-۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۷ ٪

+ ۰٫۱٪
Sep 13Sep 17
۵۴٫۲ ٪

+ ۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۶ ٪

+ ۰٫۱۲٪
Sep 13Sep 17
۵۴٫۵ ٪

+ ۰٫۱۹٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۳ ٪

-۰٫۲۲٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۶ ٪

-۰٫۲۹٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۲ ٪

+ ۰٫۱۹٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۰ ٪

-۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۱ ٪

+ ۰٫۲۵٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۹ ٪

+ ۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۰ ٪

-۰٫۱۷٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۶ ٪

-۰٫۲۱٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۰ ٪

-۰٫۸۵٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۷ ٪

+ ۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۱۱٫۶ ٪

-۰٫۵۹٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۹ ٪

-۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۱۱٫۶ ٪

+ ۰٫۰۹٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۱ ٪

-۰٫۲۹٪
Sep 13Sep 17
۱۱٫۳ ٪

+ ۰٫۷۶٪
Sep 13Sep 17
۴۹٫۹ ٪

-۰٫۳۱٪
Sep 13Sep 17
۱۰٫۸ ٪

+ ۰٫۳۲٪
Sep 13Sep 17
۵۵٫۳ ٪

-۰٫۲۵٪
Sep 13Sep 17
۱۰٫۴ ٪

+ ۰٫۳۳٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۴ ٪

+ ۰٫۱٪
Sep 13Sep 17
۱۰٫۴ ٪

-۰٫۳۲٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۸ ٪

-۰٫۵۶٪
Sep 13Sep 17
۱۰٫۳ ٪

+ ۰٫۲۹٪
Sep 13Sep 17
۴۵٫۴ ٪

-۱٫۱٪
Sep 13Sep 17
۱۰٫۳ ٪

+ ۰٫۳۱٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۸ ٪

-۰٫۳۵٪
Sep 13Sep 17
۱۰٫۰ ٪

+ ۰٫۲٪
Sep 13Sep 17
۴۶٫۷ ٪

-۱٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۹٫۹ ٪

+ ۰٫۶۹٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۱ ٪

-۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۹٫۸ ٪

-۰٫۸٪
Sep 13Sep 17
۵۴٫۲ ٪

+ ۰٫۰۱٪
Sep 13Sep 17
۹٫۷ ٪

+ ۰٫۳۵٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۳ ٪

-۰٫۲۲٪
Sep 13Sep 17
۹٫۷ ٪

-۰٫۵۳٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۹ ٪

-۰٫۲۵٪
Sep 13Sep 17
۹٫۳ ٪

+ ۰٫۳۶٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۳ ٪

+ ۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۹٫۰ ٪

+ ۰٫۱۹٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۳ ٪

+ ۰٫۲٪
Sep 13Sep 17
۸٫۷ ٪

-۰٫۲۹٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۸ ٪

-۰٫۲۸٪
Sep 13Sep 17
۸٫۳ ٪

+ ۰٫۱۵٪
Sep 13Sep 17
۵۴٫۲ ٪

+ ۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۷٫۵ ٪

-۰٫۱۴٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۲ ٪

+ ۰٫۲٪
Sep 13Sep 17
۷٫۴ ٪

-۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۵۰٫۹ ٪

-۰٫۴۱٪
Sep 13Sep 17
۷٫۲ ٪

+ ۰٫۰۳٪
Sep 13Sep 17
۵۰٫۸ ٪

-۰٫۳۸٪
Sep 13Sep 17
۶٫۷ ٪

-۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۴ ٪

-۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۶٫۳ ٪

-۰٫۵۵٪
Sep 13Sep 17
۴۷٫۸ ٪

-۰٫۵۱٪
Sep 13Sep 17
۵٫۸ ٪

+ ۰٫۷٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۹ ٪

-۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۵٫۶ ٪

-۰٫۲۶٪
Sep 13Sep 17
۵۰٫۵ ٪

-۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۵٫۱ ٪

+ ۰٫۱۳٪
Sep 13Sep 17
۵۷٫۰ ٪

-۰٫۴٪
Sep 13Sep 17
۵٫۰ ٪

+ ۱٫۲۶٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۴ ٪

+ ۰٫۲۴٪
Sep 13Sep 17
۵٫۰ ٪

+ ۰٫۲۸٪
Sep 13Sep 17
۴۹٫۸ ٪

-۰٫۵۲٪
Sep 13Sep 17
۵٫۰ ٪

-۰٫۳۴٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۴ ٪

+ ۰٫۴٪
Sep 13Sep 17
۴٫۶ ٪

-۰٫۱٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۵ ٪

-۰٫۰۸٪
Sep 13Sep 17
۴٫۵ ٪

-۰٫۰۱٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۶ ٪

+ ۰٫۲۵٪
Sep 13Sep 17
۳٫۷ ٪

+ ۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۵ ٪

+ ۰٫۳۶٪
Sep 13Sep 17
۳٫۶ ٪

+ ۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۶ ٪

-۰٫۲۲٪
Sep 13Sep 17
۳٫۶ ٪

-۰٫۳۹٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۶ ٪

+ ۰٫۳۱٪
Sep 13Sep 17
۳٫۶ ٪

-۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۷ ٪

-۰٫۴۷٪
Sep 13Sep 17
۳٫۵ ٪

+ ۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۶ ٪

-۰٫۱۴٪
Sep 13Sep 17
۳٫۳ ٪

-۰٫۰۹٪
Sep 13Sep 17
۴۸٫۶ ٪

-۰٫۴۱٪
Sep 13Sep 17
۳٫۳ ٪

-۰٫۲۲٪
Sep 13Sep 17
۴۹٫۷ ٪

-۰٫۵۸٪
Sep 13Sep 17
۲٫۷ ٪

-۰٫۰۱٪
Sep 13Sep 17
۵۰٫۶ ٪

+ ۰٫۲۷٪
Sep 13Sep 17
۲٫۶ ٪

-۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۴۹٫۷ ٪

-۰٫۴۵٪
Sep 13Sep 17
۲٫۲ ٪

-۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۴۸٫۳ ٪

-۰٫۴۲٪
Sep 13Sep 17
۲٫۰ ٪

-۰٫۱۶٪
Sep 13Sep 17
۴۶٫۴ ٪

-۰٫۹۹٪
Sep 13Sep 17
۱٫۹ ٪

-۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۵۰٫۳ ٪

-۰٫۵۶٪
Sep 13Sep 17
۱٫۷ ٪

-۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۲ ٪

+ ۰٫۳۹٪
Sep 13Sep 17
۱٫۵ ٪

-۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۴۸٫۸ ٪

-۰٫۲۱٪
Sep 13Sep 17
۱٫۱ ٪

-۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۴۸٫۵ ٪

-۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۰٫۹ ٪

-۰٫۰۱٪
Sep 13Sep 17
۴۳٫۶ ٪

-۱٫۵۶٪
Sep 13Sep 17
۰٫۸ ٪

-۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۴۳٫۹ ٪

-۰٫۸۴٪
Sep 13Sep 17
۰٫۷ ٪

+ ۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۴۶٫۵ ٪

+ ۰٫۱۲٪
Sep 13Sep 17
۰٫۷ ٪

-۰٫۰۳٪
Sep 13Sep 17
۴۷٫۴ ٪

-۰٫۷۵٪
Sep 13Sep 17
۰٫۴ ٪

-۰٫۰۲٪
Sep 13Sep 17
۰٫۰ ٪

+ ۰٪
Sep 13Sep 17
۰٫۰ ٪

+ ۰٪
Sep 13Sep 17
۰٫۰ ٪

+ ۰٪
Sep 13Sep 17
۰٫۰ ٪

+ ۰٪

درباره ی میلاد حمیدی

من بیشتر وقت خودم وقف طراحی سایت کرده ام در حال حاضر در سایت خبرگزاری فارسی سوپرسل و کانال های تلگرام زیر مجموعه سایت همکاری میکنم در بازی های سوپرسل معروف به کینگ اف ارمی موسس کلن ارتش امام زمان و ایران اسپرت هستم امیدوارم از مطالب ما لذت ببرید

مطلب پیشنهادی

سوال جواب های متداول در مورد سوپرسل آیدی

سوال جواب های متداول در مورد سوپرسل آیدی امروز تصمیم گرفتیم سوالات متداول و تکراری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *