قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / کلش رویال / کارت ها / بهترین و بد ترین کارت های کلش رویال در حال حاضر به ترتیب

بهترین و بد ترین کارت های کلش رویال در حال حاضر به ترتیب

سلام خدمت شما کاربران عزیز امروز تصمیم گرفتیم بهترین و بد ترین کارت های کلش رویال

رو به ترتیب براتون به نمایش بگذاریم امیدوارم به درد تون بخوره

در ۲۸ شهریور ۹۶ با بهترین و بد ترین کارت های کلش رویال با شما هستیم

کارت
درصد پیروزی
استفاده
۵۳٫۳ ٪

-۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۳۸٫۰ ٪

-۰٫۶٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۳ ٪

-۰٫۰۱٪
Sep 13Sep 17
۳۶٫۰ ٪

+ ۰٫۳۴٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۴ ٪

+ ۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۳۴٫۸ ٪

-۰٫۷۵٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۱ ٪

-۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۲۸٫۰ ٪

+ ۰٫۸٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۰ ٪

+ ۰٫۱۹٪
Sep 13Sep 17
۲۵٫۶ ٪

-۰٫۷۸٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۵ ٪

-۰٫۱۸٪
Sep 13Sep 17
۲۴٫۵ ٪

+ ۰٫۸۹٪
Sep 13Sep 17
۵۴٫۴ ٪

-۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۲۲٫۹ ٪

+ ۰٫۱۴٪
Sep 13Sep 17
۵۵٫۱ ٪

+ ۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۲۲٫۶ ٪

+ ۰٫۵۳٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۵ ٪

-۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۲۲٫۶ ٪

-۰٫۹۹٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۴ ٪

-۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۲۲٫۲ ٪

-۰٫۶۶٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۲ ٪

+ ۰٫۰۱٪
Sep 13Sep 17
۲۱٫۸ ٪

-۱٫۱۶٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۸ ٪

+ ۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۱۸٫۸ ٪

-۰٫۵۵٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۲ ٪

-۰٫۳۷٪
Sep 13Sep 17
۱۸٫۸ ٪

+ ۰٫۵۵٪
Sep 13Sep 17
۵۴٫۲ ٪

-۰٫۰۳٪
Sep 13Sep 17
۱۸٫۵ ٪

+ ۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۱ ٪

-۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۱۵٫۱ ٪

+ ۰٫۶۷٪
Sep 13Sep 17
۵۰٫۵ ٪

-۰٫۲۳٪
Sep 13Sep 17
۱۴٫۸ ٪

+ ۰٫۳۸٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۸ ٪

-۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۱۳٫۲ ٪

+ ۰٫۱۶٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۲ ٪

-۰٫۲۹٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۹ ٪

+ ۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۱ ٪

-۰٫۲۸٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۸ ٪

+ ۰٫۳۸٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۲ ٪

-۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۷ ٪

+ ۰٫۱٪
Sep 13Sep 17
۵۴٫۲ ٪

+ ۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۶ ٪

+ ۰٫۱۲٪
Sep 13Sep 17
۵۴٫۵ ٪

+ ۰٫۱۹٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۳ ٪

-۰٫۲۲٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۶ ٪

-۰٫۲۹٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۲ ٪

+ ۰٫۱۹٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۰ ٪

-۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۱ ٪

+ ۰٫۲۵٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۹ ٪

+ ۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۰ ٪

-۰٫۱۷٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۶ ٪

-۰٫۲۱٪
Sep 13Sep 17
۱۲٫۰ ٪

-۰٫۸۵٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۷ ٪

+ ۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۱۱٫۶ ٪

-۰٫۵۹٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۹ ٪

-۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۱۱٫۶ ٪

+ ۰٫۰۹٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۱ ٪

-۰٫۲۹٪
Sep 13Sep 17
۱۱٫۳ ٪

+ ۰٫۷۶٪
Sep 13Sep 17
۴۹٫۹ ٪

-۰٫۳۱٪
Sep 13Sep 17
۱۰٫۸ ٪

+ ۰٫۳۲٪
Sep 13Sep 17
۵۵٫۳ ٪

-۰٫۲۵٪
Sep 13Sep 17
۱۰٫۴ ٪

+ ۰٫۳۳٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۴ ٪

+ ۰٫۱٪
Sep 13Sep 17
۱۰٫۴ ٪

-۰٫۳۲٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۸ ٪

-۰٫۵۶٪
Sep 13Sep 17
۱۰٫۳ ٪

+ ۰٫۲۹٪
Sep 13Sep 17
۴۵٫۴ ٪

-۱٫۱٪
Sep 13Sep 17
۱۰٫۳ ٪

+ ۰٫۳۱٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۸ ٪

-۰٫۳۵٪
Sep 13Sep 17
۱۰٫۰ ٪

+ ۰٫۲٪
Sep 13Sep 17
۴۶٫۷ ٪

-۱٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۹٫۹ ٪

+ ۰٫۶۹٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۱ ٪

-۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۹٫۸ ٪

-۰٫۸٪
Sep 13Sep 17
۵۴٫۲ ٪

+ ۰٫۰۱٪
Sep 13Sep 17
۹٫۷ ٪

+ ۰٫۳۵٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۳ ٪

-۰٫۲۲٪
Sep 13Sep 17
۹٫۷ ٪

-۰٫۵۳٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۹ ٪

-۰٫۲۵٪
Sep 13Sep 17
۹٫۳ ٪

+ ۰٫۳۶٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۳ ٪

+ ۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۹٫۰ ٪

+ ۰٫۱۹٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۳ ٪

+ ۰٫۲٪
Sep 13Sep 17
۸٫۷ ٪

-۰٫۲۹٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۸ ٪

-۰٫۲۸٪
Sep 13Sep 17
۸٫۳ ٪

+ ۰٫۱۵٪
Sep 13Sep 17
۵۴٫۲ ٪

+ ۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۷٫۵ ٪

-۰٫۱۴٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۲ ٪

+ ۰٫۲٪
Sep 13Sep 17
۷٫۴ ٪

-۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۵۰٫۹ ٪

-۰٫۴۱٪
Sep 13Sep 17
۷٫۲ ٪

+ ۰٫۰۳٪
Sep 13Sep 17
۵۰٫۸ ٪

-۰٫۳۸٪
Sep 13Sep 17
۶٫۷ ٪

-۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۴ ٪

-۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۶٫۳ ٪

-۰٫۵۵٪
Sep 13Sep 17
۴۷٫۸ ٪

-۰٫۵۱٪
Sep 13Sep 17
۵٫۸ ٪

+ ۰٫۷٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۹ ٪

-۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۵٫۶ ٪

-۰٫۲۶٪
Sep 13Sep 17
۵۰٫۵ ٪

-۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۵٫۱ ٪

+ ۰٫۱۳٪
Sep 13Sep 17
۵۷٫۰ ٪

-۰٫۴٪
Sep 13Sep 17
۵٫۰ ٪

+ ۱٫۲۶٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۴ ٪

+ ۰٫۲۴٪
Sep 13Sep 17
۵٫۰ ٪

+ ۰٫۲۸٪
Sep 13Sep 17
۴۹٫۸ ٪

-۰٫۵۲٪
Sep 13Sep 17
۵٫۰ ٪

-۰٫۳۴٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۴ ٪

+ ۰٫۴٪
Sep 13Sep 17
۴٫۶ ٪

-۰٫۱٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۵ ٪

-۰٫۰۸٪
Sep 13Sep 17
۴٫۵ ٪

-۰٫۰۱٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۶ ٪

+ ۰٫۲۵٪
Sep 13Sep 17
۳٫۷ ٪

+ ۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۵ ٪

+ ۰٫۳۶٪
Sep 13Sep 17
۳٫۶ ٪

+ ۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۶ ٪

-۰٫۲۲٪
Sep 13Sep 17
۳٫۶ ٪

-۰٫۳۹٪
Sep 13Sep 17
۵۳٫۶ ٪

+ ۰٫۳۱٪
Sep 13Sep 17
۳٫۶ ٪

-۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۵۲٫۷ ٪

-۰٫۴۷٪
Sep 13Sep 17
۳٫۵ ٪

+ ۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۶ ٪

-۰٫۱۴٪
Sep 13Sep 17
۳٫۳ ٪

-۰٫۰۹٪
Sep 13Sep 17
۴۸٫۶ ٪

-۰٫۴۱٪
Sep 13Sep 17
۳٫۳ ٪

-۰٫۲۲٪
Sep 13Sep 17
۴۹٫۷ ٪

-۰٫۵۸٪
Sep 13Sep 17
۲٫۷ ٪

-۰٫۰۱٪
Sep 13Sep 17
۵۰٫۶ ٪

+ ۰٫۲۷٪
Sep 13Sep 17
۲٫۶ ٪

-۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۴۹٫۷ ٪

-۰٫۴۵٪
Sep 13Sep 17
۲٫۲ ٪

-۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۴۸٫۳ ٪

-۰٫۴۲٪
Sep 13Sep 17
۲٫۰ ٪

-۰٫۱۶٪
Sep 13Sep 17
۴۶٫۴ ٪

-۰٫۹۹٪
Sep 13Sep 17
۱٫۹ ٪

-۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۵۰٫۳ ٪

-۰٫۵۶٪
Sep 13Sep 17
۱٫۷ ٪

-۰٫۱۱٪
Sep 13Sep 17
۵۱٫۲ ٪

+ ۰٫۳۹٪
Sep 13Sep 17
۱٫۵ ٪

-۰٫۰۵٪
Sep 13Sep 17
۴۸٫۸ ٪

-۰٫۲۱٪
Sep 13Sep 17
۱٫۱ ٪

-۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۴۸٫۵ ٪

-۰٫۰۷٪
Sep 13Sep 17
۰٫۹ ٪

-۰٫۰۱٪
Sep 13Sep 17
۴۳٫۶ ٪

-۱٫۵۶٪
Sep 13Sep 17
۰٫۸ ٪

-۰٫۰۶٪
Sep 13Sep 17
۴۳٫۹ ٪

-۰٫۸۴٪
Sep 13Sep 17
۰٫۷ ٪

+ ۰٫۰۴٪
Sep 13Sep 17
۴۶٫۵ ٪

+ ۰٫۱۲٪
Sep 13Sep 17
۰٫۷ ٪

-۰٫۰۳٪
Sep 13Sep 17
۴۷٫۴ ٪

-۰٫۷۵٪
Sep 13Sep 17
۰٫۴ ٪

-۰٫۰۲٪
Sep 13Sep 17
۰٫۰ ٪

+ ۰٪
Sep 13Sep 17
۰٫۰ ٪

+ ۰٪
Sep 13Sep 17
۰٫۰ ٪

+ ۰٪
Sep 13Sep 17
۰٫۰ ٪

+ ۰٪

درباره ی میلاد حمیدی

من بیشتر وقت خودم وقف طراحی سایت کرده ام در حال حاضر در سایت خبرگزاری فارسی سوپرسل و کانال های تلگرام زیر مجموعه سایت همکاری میکنم در بازی های سوپرسل معروف به کینگ اف ارمی موسس کلن ارتش امام زمان و ایران اسپرت هستم امیدوارم از مطالب ما لذت ببرید

مطلب پیشنهادی

تحلیل دک جدید جاینت رویال?

تحلیل دک جدید جاینت رویال?.. جاینت رویال : پایه اصلی حمله به تاورهای حریف محسوب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *